CONTACT:
TEL: 023-5378284 FAX: 023-5377443
 

APOTHEEK 'T SANT

KLACHTEN

Het Catharina huis - Apotheek Haarlem

U kunt er wat mee doen! Heeft u een klacht over uw apotheek?
Als u naar de apotheek gaat, wilt u graag goede zorg ontvangen. Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over hun apotheek.
Bent u over bepaalde zaken minder tevreden? Neem dan contact op met mevrouw R.E. Siersema-Kraaijenhagen, apotheker (tel. 023-7378284 of mail: info@apotheek-t-sant.nl) en bespreek het probleem met ons. Dat kan ook als een klacht over een medewerker van de apotheek gaat.

Echter heeft u een klacht over de rekening? Of over de kosten van de apotheekzorg? Dan hoort uw vraag thuis bij uw zorgverzekeraar. U vindt de contactgegevens op uw rekening of op uw polisblad.

Klachtenfunctionaris
Komt u er met uw apotheker niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Die kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk.
De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. En zoekt samen met u naar een oplossing.

Geschillencommissie
Komt u er met de apotheker niet uit? En is ook de bemiddeling niet geslaagd?
Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Die doet een uitspraak over uw klacht. Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan krijgt de apotheker advies om herhaling te voorkomen. Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

Kosten
Bemiddeling door de klachtenfunctionaris kost niets. Gaat u naar de geschillencommissie? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op www.skge.nl

Zorgvuldig
De Geschillencommissie Openbare Apotheken en de klachtenfunctionaris gaan zorgvuldig met uw privacy om.

Adressen
Klachtenfunctionaris en bemiddeling:
T 06 22 92 16 49
E bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

Geschillencommissie Openbare Apotheken:
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
T 088 02 29 181
E info@skge.nl
www.skge.nl

KNMP
T 070 37 37 373